Logo
Impressum
Verantwoordelijke uitgever:

een grensoverschrijdende samenwerking van steden en gemeenten


Aalten NL
Berkeland NL
Bocholt
Borken
Gescher
Oost Gelre NL
Rhede
Stadtlohn
Südlohn
Velen
Vreden
Winterswijk NL


Logo Euregio
Het project werd gesubsidieerd door de Europese Unie in het kader van het Communautaire Initiatief INTERREG-IIIA met middelen van het Europees Structuurfonds voor Regionale Ontwikkeling alsmede van de Ministeries van Economische Zaken van Nederland en de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen.


Auteursrechten en handelsmerken
De handelsmerken, de logo's en de merken van diensten ('merken') die in deze site staan, zijn eigendom van agri-cultura.net en derden. Het is formeel verboden om deze merken te gebruiken zonder de geschreven toelating van agri-cultura.net of de derden die er eigenaar van zijn. Het is streng verboden om elementen van deze site te veranderen, te kopiëren, te verspreiden, over te dragen, te afficheren, te publiceren, te verkopen of te gebruiken. Evenmin mag er worden toegelaten dat ze worden gebruikt of dat er andere afgeleide werken mee gecreeerd worden voor commerciële of publieke doeleinden.


Afwezigheid van garantie
Alle informatie die in deze site staat wordt gepubliceerd 'zoals ze is', zonder enige garantie, noch expliciet noch impliciet, met inbegrip van de impliciete garanties inzake de normale kwaliteit, het gebruik voor een wel bepaald doel, het eigendomsrecht, de afwezigheid van namaak, de veiligheid of de precisie. agri-cultura.net wijst elke verantwoordelijkheid af inzake de juistheid of de betrouwbaarheid van meningen, raadgevingen of uitlatingen van derden op deze site. agri-cultura.net zal in geen geval verantwoordelijk kunnen worden geacht voor gelijk welk verlies of welke schade die voortvloeit uit de raadpleging door een gebruiker van de informatie in deze site. Het behoort de gebruiker toe om de juistheid, de volledigheid of de bruikbaarheid van inlichtingen, meningen, raadgevingen en andere uitlatingen op deze site te beoordelen. Indien nodig, is het aan te raden om professioneel advies in te winnen om een inlichting, mening, raadgeving of een andere uitlating in deze site te evalueren.


Beperking van de aansprakelijkheid
agri-cultura.net wijst elke verantwoordelijkheid af (contractuele, onrechtmatige, absolute of andere) inzake elke directe, indirecte, ondergeschikte of speciale schade die voortvloeit uit het gebruik van de site of de toegang ertoe, wat ook de manier is waarop die gebeurd is, zelfs als de maatschappij van een gelijkaardige schade op de hoogte werd gebracht. Daartoe behoort ook de aansprakelijkheid te wijten aan de aanwezigheid van een virus die de computer apparatuur van de gebruiker zou kunnen aantasten.


Links met andere Internet sites
agri-cultura.net is niet verantwoordelijk voor de inhoud die toegankelijk is via om het even welke andere Internet site die met haar site verbonden is. De gebruiker verschaft zich op eigen risico toegang tot andere sites die verbonden zijn met de site van agri-cultura.net.

© Copyright agri-cultura.net 2003
Alle rechten voorbehouden.

Printvoorbeeld bekijken



Steekwoord zoeken

Evenementen
Apr. 2018
KW Ma Di Wo Do Vr Za Zo
13             1
14 2 3 4 5 6 7 8
15 9 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
18 30            
Neu/Nieuw: Fiets Rad Route
Wetter aktuell
http://www.muensterland.de/velen/anzeigen-service-fuer-ort/wetter-in-ort